Khóa Imundex 613.91.220 Crome Bóng

Đặc điểm khóa Imundex 613.91.220 crome bóng
– Mở khóa : Mật mã, thẻ từ và chìa cơ
– Khả dụng :
• 4 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
• Loại thẻ khả dụng : MF 13.56Mhz
– Độ dày cửa : 40 – 52mm